कप थर्मोफर्मि Machine मेसिन

प्लास्टिक कप थर्मोफर्मि Machine मेसिन मुख्यतया थर्मोप्लास्टिक शीटहरू, जस्तै पीपी, पीईटी, पीई, पीएस, हिप्स, पीएलए, इत्यादिसँग विभिन्न किसिमका प्लास्टिक कन्टेनर (जेली कप, पेय कप, प्याकेज कन्टेनर, आदि) को उत्पादनको लागि।

तपाईंको सन्देश हामीलाई पठाउनुहोस्: