Leave Your Message
बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक सस कन्टेनर कपहरूबायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक सस कन्टेनर कपहरू
०१

बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक सस कन्टेनर कपहरू

२०२४-०३-११
उद्योग-विशेष विशेषताहरू उत्पादन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक सस कन्टेनरहरू सामाग्री PLA औद्योगिक प्रयोग खाद्य MOQ 5000 pcs साइज 3.25oz, 4oz, 5.5oz बायोडिग्रेडेबल सस कन्टेनरहरू
विवरण हेर्नुहोस्